Proces verbal nr 5537 din 15.12.2022 de constatare a lipsei de oferte si de reluare a procedurii pentru vanzarea a 3 autoturisme

    Solicitare informatii / Legislatie