Proces verbal nr 5552 din 27.12.2022 de constatare a lipsei de oferte si de reluare a procedurii - etapa II - pentru vanzarea a 3 autoturisme

    Solicitare informatii / Legislatie